Terje Andersen: 92228013 ta@kfum-kam.no

Faste priser for grupper. Pris pr. døgn:

1-30 personer: kr. 6000,- (grunnpris).
31-45 personer: kr. 8000,-
46-60 personer: kr 11 000,-
61-75 personer: kr. 13500
76 >   personer: kr. 16 000,-

Forskuddsbetaling ved avtaleinngåelse: Halv grunnpris kr. 3000,- per døgn man skal leie.

Summen av denne fakturaen trekkes fra sluttfakturaen, men refunderes ikke dersom leietaker avbestiller leien.